Đại hội Đảng bộ Than Nam Mẫu lần thứ II

Thu, 03/03/2016


Ngày 14/12/2002, Đảng bộ Xí nghiệp Than Nam Mẫu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2003-2005. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí.


Ngày 14/12/2002, Đảng bộ Xí nghiệp Than Nam Mẫu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2003-2005. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ Than Nam Mẫu lần thứ II

Đại hội Đảng bộ Than Nam Mẫu lần thứ II

Đại hội Đảng bộ Than Nam Mẫu lần thứ II

Đại hội Đảng bộ Than Nam Mẫu lần thứ II

Đại hội Đảng bộ Than Nam Mẫu lần thứ II


Đại hội Đảng bộ Than Nam Mẫu lần thứ II (4)

BAN CHẤP HÀNH KHÓA II RA MẮT ĐẠI HỘI
Bài viết khác


Tổ chức Đảng, đoàn thể