Khai thác 6-Điểm sáng trong sản xuất của Than Nam Mẫu

Mon, 27/03/2017             Đi cùng các đồng chí lãnh đạo Than Nam Mẫu kiểm tra đột xuất lò chợ phân xưởng Khai thác 6, chúng tôi mới thấy hết được những cố gắng nỗ lực của tập thể CBCN phân xưởng trong việc nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động.

Khai thác 6-Điểm sáng trong sản xuất của Than Nam Mẫu (1)

             Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến lò chợ phân xưởng Khai thác 6 là không gian làm việc thoáng đãng bởi đường lò tại đây luôn đảm bảo quy chuẩn về chiều cao tối thiểu theo quy định, cộng với công tác vệ sinh công nghiệp thực hiện thường xuyên nên lò chợ cao ráo, thông thoáng. Vật tư thiết bị chuẩn bị cho công tác phục vụ sản xuất được phân xưởng bố trí rất gọn gàng và khoa học. Đây là yếu tố góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn cũng như tạo thuận lợi cho công tác lấy và sử dụng vật tư khi cần thiết.

Khai thác 6-Điểm sáng trong sản xuất của Than Nam Mẫu (2) 

Khai thác 6-Điểm sáng trong sản xuất của Than Nam Mẫu (3)

Khai thác 6-Điểm sáng trong sản xuất của Than Nam Mẫu (4)

Do đặc điểm lò dài và dốc tại một số vị trí nên phân xưởng KT6 hiện sử dụng song song hai loại thiết bị vận tải là máng trượt và máng cào. Điều này đã tạo thuận lợi cho công tác vận tải được thông suốt, tránh tình trạng ách tắc sản xuất do vận tải không đảp ứng yêu cầu. Để tạo sự chuyển biến về nhận thức trong CBCN của đơn vị về vai trò của việc thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp và các quy trình an toàn, lãnh đạo phân xưởng luôn coi nhiệm vụ tuyên truyền là công việc thường xuyên hằng ngày. Tại mỗi ca sản xuất lãnh đạo phân xưởng KT6 đều đi đến các vị trị để kiểm tra, đôn đốc, đồng thời nhắc nhở anh em công nhân đặc biệt lưu ý công tác kỹ thuật an toàn. Nhờ vậy mà đến nay ý thức tự giác chấp hành quy định an toàn đối với công nhân tại phân xưởng đã đi vào nền nếp và trở thành thói quen thường nhật.

Khai thác 6-Điểm sáng trong sản xuất của Than Nam Mẫu (5) 

Khai thác 6-Điểm sáng trong sản xuất của Than Nam Mẫu (6)

Khai thác 6-Điểm sáng trong sản xuất của Than Nam Mẫu (7)

Khai thác 6-Điểm sáng trong sản xuất của Than Nam Mẫu (8)

Cùng với việc thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ thì công tác tiền lương được phân xưởng thực hiện chặt chẽ theo quy định của Công ty và Tập đoàn như việc công khai Bảng công, bảng điểm; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, thoả đáng thắc mắc của công nhân lao động nên tạo được niềm tin trong CBCN. Công tác quản lý thiết bị được phân xưởng chú trọng bằng việc lập sổ theo dõi tình trạng thiết bị chi tiết theo từng ca. Bởi vậy số vụ sự cố đã giảm đáng kể. Qúy I/2017 phân xưởng Khai thác 6 đã hoàn thành kế hoạch sản xuất Công ty giao với sản lượng đạt 46 ngàn tấn than nguyên khai và không để xảy ra vi phạm trong công tác kỹ thuật an toàn cũng như sự cố thiết bị.

Tất cả những yếu tố trên đã góp phần đưa phân xưởng KT6 trở thành một trong những điểm sáng đối với sản xuất của Than Nam Mẫu

Khai thác 6-Điểm sáng trong sản xuất của Than Nam Mẫu

Khai thác 6-Điểm sáng trong sản xuất của Than Nam Mẫu (10)
Bài viết khác


Văn hoá nghệ thuật