Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng BLUEZONE phòng chống dịch Covid-19

Wed, 05/08/2020Để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone” trên smartphone, đây là phần mềm phòng chống dịch hiệu quả nếu như tất cả mọi người đều sử dụng.Bài viết khác


Phòng chống đại dịch Covid-19