Các thí sinh của Than Nam Mẫu hoàn thành xuất sắc phần thi thực hành Hội thi thợ giỏi TKV lần thứ 11

Fri, 11/09/2020


Bài viết khác


Văn hoá nghệ thuật