Than Nam Mẫu tiếp tục chế tạo thành công và đưa vào thử nghiệm máy xúc gầu xoắn ML-01-0.12

Sat, 19/06/2021


Bài viết khác


Văn hoá nghệ thuật