Nhớ về Nam Mẫu

Wed, 10/04/2024


Bài hát do đồng chí Phạm Công Hương - Nguyên Giám đốc Công ty Than Nam Mẫu sáng tác và dành tặng CBCNV Công ty, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty 01/4(1999-2024)

Bài viết khác


Văn hoá nghệ thuật