• GIỚI THIỆU CHUNG

    Tên đầy đủ: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam-Công ty Than Nam Mẫu-TKV.

  • MỤC TIÊU, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

    Công ty Than Nam Mẫu-TKV là đơn vị sản xuất than hầm lò, không có diện khai thác lộ thiên.

  • CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

    Mục tiêu phát triển Công ty Than Nam Mẫu-TKV phát triển bền vững, trở thành một trong những Công ty sản xuất than hầm lò lớn của Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng Sản Việt Nam.


Giới thiệu