Đại hội Đảng bộ Mỏ than Nam Mẫu lần thứ nhất

Thu, 03/03/2016


Ngày 8/4/2000 Đảng bộ Mỏ than Nam Mẫu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2000-2002. Đại hội bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí.


Chân dung các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ khóa I

Đại hội Đảng bộ Mỏ than Nam Mẫu lần thứ nhất (1)

Đại hội Đảng bộ Mỏ than Nam Mẫu lần thứ nhất (2)


Đại hội Đảng bộ Mỏ than Nam Mẫu lần thứ nhất (1)

BCH ĐẢNG BỘ KHÓA I RA MẮT ĐẠI HỘI
Bài viết khác


Tổ chức Đảng, đoàn thể