Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh

Thu, 06/04/2017Sáng 4/4/2017, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016. Nhiều cá nhân, tập thể của Than Nam Mẫu có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh cũng như các lĩnh vực khác, đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn Tập đoàn năm 2016 được vinh danh tại Hội nghị.

Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh tại Lễ tuyên dương Điển hình tiên ti (1)

Đoàn CBCNV Công ty tham dự Lễ tuyên dương


Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh tại Lễ tuyên dương Điển hình tiên ti (2)

Đồng chí Đỗ Thắng Hải-Thứ trưởng Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đ/C Bùi Như Xuân-Quản đốc phân xưởng Khai thác 10


Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh tại Lễ tuyên dương Điển hình tiên ti (3)

Đồng chí Đỗ Thắng Hải-Thứ trưởng Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đ/C Nguyễn Văn Toàn-Công nhân phân xưởng Đào lò II

Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh tại Lễ tuyên dương Điển hình tiên ti (4)

Phân xưởng Khai thác 10 nhận Cờ nhất phong trào thi đua giành năng suất dẫn đầu ngành Than


Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh tại Lễ tuyên dương Điển hình tiên ti (5)

Tổ Đào lò số 1 Phân xưởng Đào lò 4 nhận Cờ ba phong trào thi đua giành năng suất dẫn đầu ngành Than

Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh tại Lễ tuyên dương Điển hình tiên ti (6)Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh tại Lễ tuyên dương Điển hình tiên ti (7)

Tổ Đào lò số 2 Phân xưởng Đào lò 6, Nhà ăn +125 Phân xưởng Đời sống  và Khu tập thể công nhân Cầu Sến nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc TKV 


Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh tại Lễ tuyên dương Điển hình tiên ti (8)
Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh tại Lễ tuyên dương Điển hình tiên ti (9)

Công ty nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc TKV vì có thành tích trong phong trào Văn hóa thể thao


Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh tại Lễ tuyên dương Điển hình tiên ti (10)

Đồng chí Bùi Thị Hằng-Nhân viên Văn phòng nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc TKV vì có thành tích trong phong trào Văn hóa thể thao


Những điển hình tiên tiến của Than Nam Mẫu được vinh danh tại Lễ tuyên dương Điển hình tiên ti (11)

Đoàn đại biểu Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo cấp trên

Bài viết khác


Văn hoá nghệ thuật