Đảng bộ Than Nam Mẫu triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tue, 13/09/2016


Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong hai ngày 10 và 11/9/2016, Đảng bộ Than Nam Mẫu đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện