QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thu, 03/03/2016


Trước năm 1999 từ 18 đơn vị ngành than khu vực Mạo Khê-Uông Bí sáp nhập nhiều lần thành hai mỏ lớn là Than Thùng và Yên Tử.Mỏ Than Than Thùng

Từ tháng 5 năm 1976 để thăm dò khai thác khoáng sản tại khu vực Than Thùng-Yên Tử, Bộ Công nghiệp nặng (sau là Bộ Mỏ và Than) đã báo cáo Chính phủ thành lập Ban Kiến thiết mỏ Yên Tử. Đến tháng 4 năm 1977 thành lập thêm Xí nghiệp Xây lắp mỏ Yên Tử. Hai đơn vị này hoạt động song song tại khu vực Than Thùng-Yên Tử. Đến đầu năm 1978, Ban Kiến thiết mỏ Yên Tử giải thể, chỉ còn lại Xí nghiệp Xây lắp mỏ Yên Tử.

Cũng thời gian này, khu vực Mạo Khê-Uông Bí thành lập hai đơn vị xây lắp mặt bằng, đó là Xí nghiệp Xây lắp mặt bằng 1 và Xí nghiệp Xây lắp mặt bằng 2. Sau một thời gian hoạt động, Xí nghiệp Xây lắp mặt bằng 2 sáp nhập với Xí nghiệp Xây lắp mỏ Yên Tử lấy tên là Xí nghiệp Xây lắp mỏ Yên Tử.

Đến đầu năm 1978, một bộ phận của Xí nghiệp Xây lắp mặt bằng được tách ra để thành lập Xí nghiệp Thi công cơ giới (sau đổi tên là Xí nghiệp Thi công cơ giới cầu đường; Xí nghiệp Sản xuất và Xây dựng mỏ than 2), bộ phận còn lại sáp nhập với Xí nghiệp Xây lắp mỏ Yên tử lấy tên là Xí nghiệp Xây lắp mặt bằng (sau đổi tên thành Xí nghiệp Sản xuất và xây dựng mỏ than 1).

Đến tháng 01 năm1993, sáp nhập Xí nghiệp Sản xuất và xây dựng mỏ than 1, Xí nghiệp Sản xuất và Xây dựng mỏ than 2, lấy tên là Xí nghiệp sản xuất mỏ than 1 (đến tháng 4 năm 1994 đổi tên thành Mỏ Than Than Thùng).

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1)

Khu tập thể Mỏ Than Thùng năm 1990

Mỏ Than Yên Tử

Tháng 4 năm 1985 Xí nghiệp Khai thác mỏ lộ thiên Uông Thượng được thành lập (sau đổi tên thành Xí nghiệp Sản xuất và xây dựng mỏ than 3). Đến đầu năm 1993 sáp nhập hai đơn vị là Xí nghiệp Gạch Dốc Đỏ và Trung tâm Cấp cứu mỏ vào Xí nghiệp Sản xuất và xây dựng mỏ than 3.

Đến đầu năm 1994 tiếp tục sáp nhập Xí nghiệp Sản xuất và xây dựng Mỏ than 3 và Xí nghiệp Thăm dò Than 2 lấy tên là Xí nghiệp Sản xuất và xây dựng Mỏ than 3 (sau đổi tên thành Mỏ Than Yên tử)

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (2)

Mỏ Than Nam Mẫu

Ngày 01 tháng 4 năm 1999, hai mỏ than Than Thùng và Yên Tử tiếp tục sáp nhập lấy tên là Mỏ Than Nam Mẫu trực thuộc Công ty Than Uông Bí.

Ngày 16 tháng 10 năm 2001 đổi tên từ Mỏ Than Nam Mẫu thành Xí nghiệp Than Nam Mẫu trực thuộc Công ty Than Uông Bí.
Ngày 15 tháng 5 năm 2006 được chuyển thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Nam Mẫu trực thuộc Công ty Than Uông Bí.
Ngày 01 tháng 7 năm 2008 chuyển thành Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, tên gọi là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Nam Mẫu-TKV, viết tắt là Công ty Than Nam Mẫu-TKV.
Ngày 19 tháng 8 năm 2010 đổi tên là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Nam Mẫu-Vinacomin, viết tắt là Công ty Than Nam Mẫu-Vinacomin.
Ngày 01 tháng 8 năm 2013 chuyển thành Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam-Công ty Than Nam Mẫu-TKV, rút gọn là Công ty Than Nam Mẫu-TKV.
Bài viết khác


Giới thiệu