CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Thu, 03/03/2016


Mục tiêu phát triển Công ty Than Nam Mẫu-TKV phát triển bền vững, trở thành một trong những Công ty sản xuất than hầm lò lớn của Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng Sản Việt Nam.


Mục tiêu phát triển Công ty Than Nam Mẫu-TKV phát triển bền vững, trở thành một trong những Công ty sản xuất than hầm lò lớn của Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng Sản Việt Nam.
Bài viết khác


Giới thiệu