GIỚI THIỆU CHUNG

Thu, 03/03/2016


Tên đầy đủ: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam-Công ty Than Nam Mẫu-TKV.


1. Tên đầy đủ: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam-Công ty Than Nam Mẫu-TKV.

2. Tên rút gọn: Công ty Than Nam Mẫu-TKV.

3. Tên tiếng Anh: Vinacomin-Nam Mau Coal Company.

4. Tên viết tắt: VNMC.

5. Trụ sở: Số 1A, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Giới thiệu chung (1)

6. Logo Công ty

Giới thiệu chung (2)

7. Số điện thoại:         Văn thư:     033 3854293

Văn phòng:          033 3854031
8. Số Fax:   033 3854360

9. Mã số thuế: 5700100256-058

10. Website: Thannammau.vn
Bài viết khác


Giới thiệu