Than Nam Mẫu tập huấn ATVSLĐ cho ATVSV

Tue, 26/06/2018Ngày 23/6/2018, Công ty than Nam Mẫu tổ chức Tập huấn An toàn VSLĐ cho trên 200 ATVSV trong toàn Công ty.
Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho mạng lưới ATVSV từ đó truyền đạt cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung về An toàn vệ sinh lao động, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc và nắm được những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ.

Giảng viên lên lớp là cán bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật an toàn - Trung tâm huấn luyện ATLĐ Quảng Ninh. Với phương pháp giảng dạy khoa học kèm theo các video minh họa, giảng viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản về hệ thống các văn bản pháp luật về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động như: Bộ Luật lao động; Luật An toàn vệ sinh lao động và các Thông tư liên quan. Bên cạnh đó, các ATVSV được phổ biến những vấn đề chung về kỹ thuật ATVSLĐ; Quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên đối với công tác ATVSLĐ; Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại Công ty; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Tại buổi tập huấn những ý kiến của ATVSV về những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác ATVSLĐ tại đơn vị cũng được giảng viên giải thích, hướng dẫn khắc phục kịp thời. Kết thúc buổi tập huấn, các học viên làm bài kiểm tra, đạt yêu cầu sẽ được cấp thẻ./.Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện