Than Nam Mẫu tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội

Fri, 16/09/2016


Sáng ngày 14/9/2016, Công ty Than Nam Mẫu đã phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho trên 120 đoàn viên thanh niên và Bộ phận làm công tác Truyền thông của Công ty.

Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện