Đảng bộ Công ty kết nạp đảng dịp 19-5

Fri, 02/06/2017Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), vừa qua Đảng bộ Công ty đã kết nạp 9 đảng viên mới thuộc các chi bộ CĐVT, ĐK, TGCCM, ST1, KT6, KT8, KT9, KT12, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ hiện nay lên 848 đảng viên. Trong số 9 đảng viên mới kết nạp đợt này có 8 đảng viên có trình độ đại học và 1 đảng viên có trình độ công nhân kỹ thuật. Những đảng viên được kết nạp đợt này đều là những quần chúng ưu tú của các đơn vị đã được tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn tại đơn vị giới thiệu và đã hoàn thành khóa học cảm tình đảng do Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức. 


Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện