Tái sử dụng vật tư thu hồi để giảm chi phí sản xuất tại Than Nam Mẫu

Fri, 18/08/2017      Đối với các đơn vị sản xuất than hầm lò vấn đề đầu tư mua sắm thiết bị, vật tư chiếm tỷ trọng không nhỏ trong chi phí sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được mục tiêu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất thì ngoài việc mua sắm vật tư chất lượng tốt phục vụ sản xuất thì nhóm giải pháp tăng cường cải tiến, tái sử dụng vật tư thu hồi đã và đang được Than Nam Mẫu triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả.               

Tái sử dụng vật tư thu hồi để giảm chi phí sản xuất tại Than Nam Mẫu (1)

Sửa chữa giá thủy lực thu hồi

      Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tiết giảm 54 tỷ đồng trong năm 2017, Than Nam Mẫu ưu tiên nhóm giải pháp cải tiến, tái sử dụng vật tư thu hồi. Bởi vậy công tác thu hồi vật tư được thực hiện một cách nghiêm túc. Các thiết bị cũ, hỏng được tận dụng lại để sửa chữa, thay thế linh kiện tại xưởng sửa chữa Cơ giới hóa tổng hợp. Hiện nay, Công ty đã có trên 10 đầu thiết bị dự phòng, mỗi chủng loại có từ 3 đến 5 thiết bị sẵn sàng đáp ứng khi các đơn vị có nhu cầu thay thế, cấp đổi.

      Bên cạnh đó Than Nam Mẫu đã đưa vào sử dụng hệ thống uốn ép phục hồi vì chống cùng các chi tiết phục vụ đào chống lò và khai thác. Các vì chống và giá khung sau khi thu hồi sẽ được tập kết sửa chữa thay thế chi tiết. Những cột chống lò đào không thể phục hồi sẽ được gia công thành giằng liên kết. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2017 Than Nam Mẫu đã gia công sửa chữa được trên 800 cột và xà vì chống lò, trên 8000 thanh giằng, 39 bộ giá khung lò chợ. Các chi tiết của băng tải, máng cào, máng trượt cũng được Công ty chủ động gia công.

      Việc chủ động sửa chữa, thay thế để tái sử dụng lại vật tư thiết bị đã qua sử dụng không chỉ góp phần tiết giảm chi phí mà còn nâng cao tính tự chủ trong sản xuất, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

Tái sử dụng vật tư thu hồi để giảm chi phí sản xuất tại Than Nam Mẫu (2) 

Gia công thanh giằng từ vì chống thu hồi

 

 
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện