Công ty than Nam Mẫu : Tập trung đầu tư hơn nữa cho công tác môi trường để phát triển bền vững

Sun, 25/06/2017         Công ty than Nam Mẫu vinh dự được nhận danh hiệu Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng trưởng xanh Quốc gia

          Đầu tư về công nghệ cũng như phương thức sản xuất để đảm bảo môi trường là yếu tố quyết định để doanh nghiệp phát triển bền vững. Trong thời gian qua công ty than Nam Mẫu- TKV đã có định hướng phát triển bền vững bằng việc triển khai đồng bộ, tổng thể nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, ứng dụng nhiều giải pháp khoa học và công nghệ vì mục tiêu sản xuất “xanh” thân thiện với môi trường của Chính phủ và Tập đoàn than giao cho.

         Công ty than Nam Mẫu – TKV là công ty 100% khai thác hầm lò được tập đoàn than khoáng sản Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư khai thác lò giếng với công suất 2,5 triệu tấn/năm, đầu tư nhiều công nghệ mới và hiện đại với mục tiêu cơ giới hoá sản xuất đồng thời kiểm soát chặt chẽ các yếu tố tác động đến môi trường. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2016 đã nâng cao sản lượng khai thác than của công ty từ 130.000 tấn/năm tại thời điểm thành lập năm 1999 lên sấp sỉ 2.000.000 tấn/năm vào năm 2016.

Thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Để thực hiện được sản xuất hiệu quả gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường công ty với mục tiêu luôn luôn tuân thủ và chủ động thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định của nhà nước và địa phương như lập, duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường, đầu tư xây dựng các dự án hoàn nguyên và phục hồi môi trường, thực hiện và xác nhận hoàn thành đối với các công trình bảo vệ môi trường… Hiện nay 100% nước thải hầm lò của công ty đã được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A ( Theo bộ tiêu chuẩn Việt Nam QCVN về nước thải) trước khi thải ra ngoài môi trường.

Đồng thời để thực hiện tốt nghĩa vụ của mình cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước công ty than Nam Mẫu đã trích lập quỹ bảo vệ môi trường, thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường với Bộ tài nguyên môi trường với các dự án khai thác than đầy đủ và kịp thời. Đến thời điểm hiện nay Công ty đã ký quỹ bảo vệ môi trường với các dự án tổng cộng 12,1 tỷ đồng; Nộp thuế, phí và tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng sử dụng làm mặt bằng sản xuất là 1,3 Tỷ đồng; xây dựng 2 dự án cảo tạo và phục hồi môi trường với tổng diện tích đã được cải tạo là 21 Ha.

Chủ động đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ cho công tác môi trường

Cùng với việc thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, công ty than Nam Mẫu đã mạnh tay đầu tư nhằm cơ giới hoá các khâu đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc.  Tại các vị trí có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường như khu vực khai thác, vận chuyển than và tại các khu vực lưu trữ than công ty giao trực tiếp cho phòng Đầu tư – Môi trường kiểm tra, tham mưu ban lãnh đạo công ty các giải pháp sáng kiến, đầu tư dự án nâng cấp hệ thống để nâng cao sản lượng đồng thời bảo vệ môi trường với mục tiêu “Bảo vệ môi trường là xây dựng môi trường sạch cho người lao động”.

Ông Vũ Việt Hải Phó giám đốc công ty than Nam Mẫu nhận danh hiệu Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng trưởng xanh Quốc gia

Để đạt được mục tiêu trên công ty đã đầu tư nhiều hệ thống hiện đại như : Đầu tư hơn 400 tỷ thay thế cột chống lò bằng gố bằng vì chống thuỷ lực nhằm giảm thiểu lượng gỗ chống lò góp phần bảo vệ rừng; Đầu tư hệ thống băng tải để vận chuyển than dài hơn 5Km từ nhà sàng +130 Than Thùng sang kho than Khe Thần – Vàng Danh trị giá hơn 350 tỷ đồng nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển đồng thời chấm dứt tình trạng phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động vận chuyển than…

Tại hệ thống vận chuyển và các kho than công ty đã cho lắp đặt hệ thống “phun sương dập bụi” ( là sự kết hợp hỗn hợp của khí nén và nước để tạo sương để dập bụi), nước được phun vào không khí dưới dạng sương giúp dập bụi phát tán trong quá trình vận chuyển và lưu trữ than đồng thời làm mát không khí mà không gây lầy lội đường, các hệ thống được vận hành liên tục trong 3 ca giúp cải thiện môi trường không khí, môi trường lao động cho người công nhân yên tâm sản xuất.

Trong thời gian tới công ty tiếp tục xác định mục tiêu sản xuất gắn chặt với bảo vệ môi trường là yếu tố quyết định trong hoạt động phát triển. Tếp tục đầu tư các dự án hoàn nguyên môi trường, trồng cây phủ xanh các diện tích mặt bằng đã kết thúc khai thác, xây dựng các kè, đập tại các vị trí bãi thải và tại các vị trí xung yếu nhằm giảm thiểu đất đá trôi bồi lấp dòng chảy. Tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống phun sương dập bụi ra toàn bộ các mặt bằng và đường vận chuyển còn lại. Đặc biệt trong năm 2017 và 2018 công ty có kế hoạch đầu tư 1 bãi thải với diện tích 43Ha nằm cạnh mặt bằng SCN, công trình này sẽ đáp ứng được công tác đổ thải trong quá trình khai thác của công ty lâu dài.

Than Nam Mẫu được vinh dự là một trong 46 doanh nghiệp báo cáo Chính Phủ về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bằng những nỗ lực cụ thể của mình công ty than Nam Mẫu – TKV đã được các cấp quản lý tại trung ương và địa phương ghi nhận. Mới đây nhất vào tháng 5/2017 công ty than Nam Mẫu đã được Bộ tài nguyên và môi trường đánh giá và trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng trưởng xanh Quốc gia”, là một trong 46 doanh nghiệp gặp gỡ và báo cáo Chính phủ về công tác đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ cho môi trường để phát triển doanh nghiệp bền vững.

                                                                                                                                                                                                          Quốc Nam – TGTT Quảng Ninh

Nguồn tin: Tạp chí Thương Gia
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện