Than Nam Mẫu: Chuyển giao kỹ thuật về khai thác - an toàn

Tue, 13/06/2017         Nằm trong chương trình "Chuyển giao kỹ thuật về khai thác - an toàn" giữa Nhật Bản và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm tài khóa 2017, vừa qua, Công ty CP Than Kushiro Nhật Bản đã ký kết các nội dung đào tạo với Công ty Than Nam Mẫu, với sự chứng kiến của đại diện TKV.                        Ông Nguyễn Văn Thành (trái) – Giám đốc Than Nam Mẫu và ông Shimihiro Ogawa (phải)
                                            đại diện Công ty CP Than Kushiro Nhật Bản tại Lễ ký kết.

Nội dung ký kết giữa Than Nam Mẫu và Công ty CP than Kushiro được thực hiện từ ngày 09-6-2017 đến ngày 28-2-2018, trọng tâm là đào tạo kỹ thuật nhằm nâng cao công tác an toàn và năng suất lao động như: Kỹ thuật khoan thăm dò; quản lý khí mỏ; khảo sát thực trạng thông gió mỏ; đào tạo nguồn nhân lực chỉ đạo hiện trường thông qua các khóa đào tạo lý thuyết và hướng dẫn thực tế tại hiện trường.

Tại Lễ ký kết, lãnh đạo Than Nam Mẫu đề nghị phía Nhật Bản tạo điều kiện để Công ty cử cán bộ quản lý sang khảo sát thực tế, học hỏi kinh nghiệm nâng cao năng lực điều hành sản xuất. 

Thời gian qua, việc hợp tác giữa giữa Nhật Bản với TKV cũng như một số đơn vị thành viên của TKV đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Quốc Khương
Nguồn: Tapchicongthuong.vnBài viết khác


Tin tức - Sự kiện