Than Nam Mẫu sơ kết hoạt động tháng AT-VSLĐ; tháng Công nhân

Tue, 06/06/2017Ngày 5 tháng 6 năm 2017 Than Nam Mẫu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh tháng 5, tháng hành động về An toàn-VSLĐ; tháng Công nhân lần thứ nhất. Tham dự Hội nghị có trên 200 đại biểu là bộ tứ các đơn vị cùng CNVC lao động xuất thuộc các đơn vị trong Công ty.

Báo cáo tại Hội nghị sơ đã chỉ rõ những kết quả cũng như hạn chế về sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017, trong đó tập trung nhấn mạnh vấn đề về an toàn và đời sống người lao động trong tháng phát động AT-VSLĐ; tháng Công nhân lần thứ nhất. Tháng AT-VSLĐ; tháng Công nhân năm 2017 Công ty đã triển khai nhiều hoạt động như: Tổ chức các đoàn kiểm tra chéo, trong đó Giám đốc Công ty trực tiếp đi kiểm tra nhằm phát hiện, chỉ đạo kịp thời những nguy cơ mất an toàn lao động; trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa các đơn vị về công tác kỹ thuật cơ bản. Rà soát lại sổ sách, biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế trên tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu giúp người lao động nắm và thực hiện đúng nội quy lao động. Cùng với đó Công ty đã tăng cường công tác tuyên truyền về AT – VSLĐ bằng nhiều hình thức đa dạng. Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà một số gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều tập trung chỉ ra những hạn chế trong công tác AT-VSLĐ, đồng thời đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt hơn nữa công tác an toàn. Cũng tại Hội nghi Công ty đã trao 30 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho 30 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Qua 5 năm thực hiện tháng Công nhân, Than Nam Mẫu đã trao hàng trăm sổ tiết kiệm cho những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng tỷ đồng.
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện