TKV kiểm tra công tác đầu tư áp dụng cơ giới hóa tại Than Nam Mẫu và Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II

Thu, 08/06/2017Ngày 08-6-2017 Đồng chí Phạm Văn Mật-Thành viên Hội đồng thành viên cùng các ban chuyên môn của Tập đoàn đã kiểm tra thực tế công tác đầu tư, áp dụng cơ giới hóa tại Than Nam Mẫu và Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV.

          Sau khi nghe báo cáo sơ bộ công tác đầu tư các hạng mục công trình, đoàn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường một số lò chợ áp dụng công nghệ giá thủy lực liên kết xích tại Than Nam Mẫu. Đồng chí Phạm Văn Mật đánh giá cao việc thực hiện tiến độ các dự án, đặc biệt dự án chống giữ lò đá bằng vì neo tại các diện sản xuất của Than Nam Mẫu, đồng chí cũng chỉ đạo Than Nam Mẫu cần phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của Tập đoàn để đẩy nhanh hơn nữa việc thẩm định cũng như phê duyệt các dự án đã có trong kế hoạch sản xuất.

          Tiếp đó, đoàn đi kiểm tra công tác áp dụng cơ giới hóa khâu bốc xúc vận tải than đá và khoan neo tại diện thi công của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II (mức -50 Than Nam Mẫu). Sau chuyến đi khảo sát thực tế này, các ban chuyên môn cùa TKV sẽ có cơ sở để thẩm định và phê duyệt sát thực hơn một số dự án đầu tư phục vụ sản xuất của các đơn vị thành viên thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư mới. 
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện