Chuyển giao kỹ thuật về khai thác - An toàn

Mon, 12/06/2017Nằm trong chương trình "chuyển giao kỹ thuật về khai thác-An toàn" giữa Nhật Bản và tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam năm tài khóa 2017, ngày 09-6-2017 Công ty CP Than Kushiro Nhật Bản đã ký kết các nội dung đào tạo với Công ty Than Nam Mẫu, đồng chí Nguyễn Văn Trịnh-Trưởng Ban an toàn TKV dự và chứng kiến lễ ký kết.

  

        Nội dung ký kết giữa Than Nam Mẫu và Công ty CP than Kushiro được thực hiện từ ngày 09-6-2017 đến ngày 28-2-2018, trọng tâm là việc đào tạo kỹ thuật nhằm nâng cao công tác an toàn và năng suất lao động như: Kỹ thuật khoan thăm dò; quản lý khí mỏ, khảo sát thực trạng thông gió mỏ; đào tạo nguồn nhân lực chỉ đạo hiện trường thông qua các khóa đào tạo lý thuyết và hướng dẫn thực tế tại hiện trường. Tại lễ ký kết, lãnh đạo Công ty Than Nam Mẫu đề nghị phía Nhật Bản tạo điều kiện để Công ty cử cán bộ quản lý sang khảo sát thực tế, học hỏi kinh nghiệm nâng cao năng lực điều hành sản xuất. Đồng chí Nguyễn Văn Trịnh - Trưởng Ban an toàn TKV đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Nhật Bản và TKV thời gian qua và tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Than Nam Mẫu với Công ty CP Than Kushiro Nhật Bản sẽ góp phần mang lại những thay đổi tích cực hơn nữa đối với Than Nam Mẫu thời gian tới.

Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện