Than Nam Mẫu: Tiếp tục tăng cường tiết giảm chi phí

Sat, 01/07/2017Bước vào năm 2017, Công ty than Nam Mẫu tiếp tục đặt ra mục tiêu thực hiện tiết giảm chi phí.

Trong các mặt quản lý vật tư, lao động tiền lương, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các định mức vật tư, nhiên liệu cho máy móc thiết bị. Công ty duy trì khoán các yếu tố chi phí gắn liền với chất lượng sản phẩm, tổ chức khoán và kiểm soát chất lượng than chặt chẽ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, tồn kho. Để thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất một cách thiết thực và hiệu quả nhất, Công ty đã ban hành các nhóm giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí và được triển khai cụ thể, đồng bộ từ Công ty đến các công trường, phân xưởng. Công ty tổ chức tuyên truyền thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến từng người lao động để mọi người hiểu rằng tiết kiệm chi phí sản xuất là trách nhiệm và quyền lợi của chính mình…

Than Nam Mẫu đã tổ chức khoán chi phí cho cả khối gián tiếp và trực tiếp. Trong đó toàn bộ chi phí văn phòng phẩm đều được khoán cho các đơn vị trực thuộc một cách chặt chẽ, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và đặc thù của từng đơn vị. Khối sản xuất cũng được hoạch định lại chi phí sử dụng vật tư, trong đó Công ty đóng cửa toàn bộ hệ thống kho lưu của 30 phân xưởng trực thuộc, chỉ vận hành một kho lưu chung của toàn Công ty.

Việc này đã giúp cho các phân xưởng giảm được nhân lực và chi phí trông coi kho lưu, đồng thời Công ty có thể kiểm soát chặt chẽ và tận dụng triệt để các vật tư lưu kho, giảm tình trạng tồn đọng vật tư không cần thiết…

Chính bởi vậy nên công tác tiết giảm chi phí của Công ty than Nam Mẫu trong 6 tháng đầu năm được đánh giá hiệu quả, tổng số tiền tiết giảm lên tới hàng chục tỷ đồng.
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện