Đoàn TN Than Nam Mẫu xung kích bảo đảm an ninh khai trường và ranh giới mỏ

Mon, 28/08/2017           Với gần 1800 đoàn viên tại 35 Chi đoàn, Đoàn Thanh niên Than Nam Mẫu đã và đang là lực lượng nòng cốt đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty. Thực hiện lời dạy của Bác "Đâu cần Thanh niên có, đâu khó có Thanh niên" Đoàn Thanh niên Công ty đã đăng ký Công trình "Thanh niên xung kích bảo đảm an ninh khai trường và ranh giới mỏ", thời gian thực hiện từ cuối tháng 8/2017.

          Xác định được đặc thù khai trường sản xuất của đơn vị có địa hình phức tạp, vấn đề đảm bảo an ninh tại khai trường và ranh giới mỏ gặp nhiều khó khăn, với đội ngũ là các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Công ty cùng các đồng chí Bí thư chi đoàn với nội dung hoạt động là: Phối hợp cùng lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác khai trường +125, những chỗ xung yếu nhạy cảm như khu vực giáp ranh với các đơn vị khác, khu vực kho than +130. Tham gia kiểm soát an ninh, giám sát xe ra vào tại trạm gác số 1, phối hợp cùng chuyên môn giám sát xuất đá xít tại tiểu khu 37.  Thời gian thực hiện trong các ngày nghỉ cuối tuần và các ngày lễ.

          Đây là hoạt động thiết thực phát huy tinh thần sáng tạo xung kích và trí tuệ của tuổi trẻ Than Nam Mẫu, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Công ty và toàn ngành than trong giai đoàn hiện nay.

 


Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện