6 tháng đầu năm 2018 Than Nam Mẫu tiếp tục đà tăng trưởng ổn định

Mon, 16/07/20186 tháng đầu năm 2018, công tác điều hành, chỉ huy sản xuất của Than Nam Mẫu được tập trung cao; các biện pháp trong quản lý, tổ chức sản xuất triển khai đồng bộ nên đã chủ động trước được các điều kiện sản xuất, vật tư và nhân lực. Bởi vậy, Than Nam Mẫu vẫn tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, sản xuất kinh doanh có lãi, thu nhập của người lao động tiếp tục được cải thiện, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi.
Với phương châm lấy hiệu quả sản xuất là mục tiêu hàng đầu trong công tác chỉ huy điều hành sản xuất, Than Nam Mẫu đã chủ động xây dựng, điều hành kế hoạch sản xuất phù hợp với thực tế và sự định hướng của TKV. Các giải pháp làm than chất lượng cao được thực hiện quyết liệt đã tăng tỷ lệ thu hồi than cục, từ đó tăng giá bán than, tăng doanh thu, nâng cao thu nhập cho người lao động. Điều này được thể hiện rất rõ  bằng những con số cụ thể: Tỷ lệ thu hồi than sạch tăng 1,28%, tổn thất than khai thác hầm lò giảm 1,54%; năng suất lao động theo than nguyên khai tăng 10,5%; tiền lương bình quân đạt 14,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 20 % so với kế hoạch năm năm, lợi nhuận đạt 25,2 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, do chủ động được trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phục vụ cho sản xuất nên sự cố thiết bị công trình giảm 70% so với cùng kỳ. Trong đó sự cố loại 1 giảm 100%, sự cố loại 2 giảm 60%, sự cố loại 3 giảm 71%. Cùng với cơ chế khuyến khích, bổ sung tiền lương cho CBCNV lao động giỏi, đảm bảo an toàn, đảm bảo ngày công cao, hoàn thành vượt mức năng suất lao động là những yếu tố quan trọng góp phần vào việc tăng năng suất lao động.
 
Để hoàn thành kế hoạch sản xuất những tháng còn lại của năm 2018, Than Nam Mẫu ưu tiên một số giải cụ thể, trong đó tập trung thực hiện tái cơ cấu, tinh lọc bộ máy theo hướng tập trung và hiệu quả; tiếp tục đưa kiểm soát tự động hóa vào sản xuất; tiết kiệm chi phí, tránh thất thoát để tăng tiền lương cho người lao động; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng than và tăng tỷ lệ thu hồi than cục, tăng doanh thu, giảm tổn thất tài nguyên và chủ động nắm bắt tư tưởng người lao động, từ đó có phương án hợp lý, đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành sản xuất hiệu quả./.Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện