Bức thư tình của cô gái Than Nam Mẫu

Sun, 07/02/2021Bức thư tình của cô gái Than Nam Mẫu có người yêu làm thợ mỏ cùng đơn vị, họ phải tạm thời xa cách vì dịch bệnh covid-19. Mong rằng tất cả CBCNV cùng đoàn kết chống dịch, để mọi người không phải xa cách nhớ nhung do cách ly phòng dịch.


Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện