Đảng ủy Than Nam Mẫu gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng

Wed, 14/10/2020Chiều ngày 13/10/2020, Đảng ủy Công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy, báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Dự chương trình có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Đảng bộ, các đồng chí trưởng, phó các tổ chức đoàn thể và các đồng chí Bí thư chi bộ trong toàn đơn vị.

Trong không khí vui vẻ của buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Lợi-Phó Bí thư Đảng bộ Công ty, đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận của Đảng và Văn phòng cấp ủy. Trong những năm qua, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy Than Nam Mẫu, đã chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty hoàn thành tốt các chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước, trong các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ.

Tại buổi gặp mặt các đại biểu đã được thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ lần thứ XV của Tỉnh, các mặt đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ cũ và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với các chỉ tiêu chính về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và an ninh Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Yên-Bí thư Đảng bộ-Giám đốc Công ty đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy của Đảng bộ Than Nam Mẫu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của các chi bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đơn vị; tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ có những chủ trương, chính sách kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, cũng như phát triển sản xuất, đồng thời giúp các chi bộ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn giao. Từ đó phấn đấu cùng Đảng bộ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, góp sức xây dựng Công ty Than Nam Mẫu tiếp tục phát triển bền vững. Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện