Công ty Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thu, 02/07/2020Chiều ngày 01/7/2020, Công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh Công ty, trưởng các tổ chức đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo đơn vị và 91 cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Hội nghị.

Công ty Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và vinh danh (1)

Đầu năm 2020, mặc dù với khó khăn chung là vừa ổn định sản xuất vừa chống dịch Covid-19, nhưng Công ty đã chủ động tích cực triển khai các mặt công tác và đạt được những kết quả đáng khích lệ, sản xuất than nguyên khai: 1.160.000 tấn, đạt 50,4% kế hoạch năm; đào lò mới 13.750 mét, đạt 57,3% kế hoạch năm; doanh thu đạt 1.381.087 triệu đồng; tiền lương trung bình đạt 16.400.000đ/ng/tháng. Đặc biệt Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã đánh giá những chỉ tiêu kế hoạch đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm trên các lĩnh vực. Hội nghị cũng được nghe những ý kiến đóng góp của các đơn vị với những nội dung tập trung vào công tác đảm bảo an toàn lao động cũng như nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt đẩy mạnh công tác đào lò tạo diện sản xuất.

Công ty Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và vinh danh (2)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Yên-Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh việc nâng cao tự chủ trong công tác an toàn lao động của CBCNV trong toàn đơn vị, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa để nâng cao năng lực đào lò cho dự án khai thác xuống sâu cũng như tạo diện sản xuất cho các năm tiếp theo, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng, xây dựng sơ đồ công nghệ bài bản để nâng cao năng suất lao động, Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới Công ty cần tập trung đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chỉ huy sản xuất cũng như người lao động để có thể đáp ứng kịp thời được yêu cầu cơ giới hóa sản xuất, đồng chí cũng mong muốn với truyền thống kỷ luật đồng tâm đã được tạo dựng, toàn thể CBCNV cùng chung sức đoàn kết để cùng Công ty tiếp tục phát triển.

Công ty Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và vinh danh (3)

Hội nghị đã tuyên dương 10 đơn vị tiêu biểu hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời vinh danh 91 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc giai đoạn 5 năm 2015-2020 và năm 2019.  


Công ty Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và vinh danh (4)


Công ty Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và vinh danh (5)


Công ty Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và vinh danh (6)


Công ty Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và vinh danh (7)

Công ty Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và vinh danh (8)


Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện