Than Nam Mẫu hoàn thành Hội nghị Người lao động năm 2021 cấp phòng trạm, phân xưởng

Wed, 16/12/2020Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức hoàn thành Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD, hoạt động công đoàn năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021, cấp phòng trạm và phân xưởng.

Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (1)

Hội nghị là dịp để các đơn vị đánh giá kết quả hoạt động của một năm sản xuất, từ đó phát huy những tốt những mặt đã làm được, đồng thời đưa ra những tồn tại cần khắc phục, để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho năm 2021. Một điểm khác biệt tại Hội nghị cấp đơn vị năm nay là các đơn vị tập trung phân tích kỹ những mặt tồn tại, đặc biệt là những tồn tại trong công tác an toàn được các đơn vị khối sản xuất hầm lò kiểm điểm sâu sắc, đồng thời đề ra các biện pháp quản lý, nâng cao ý thức cho người lao động, từ đó ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn và sự cố công trình. Mặt khác công tác kèm cặp, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm cũng được các đơn vị chú trọng. Tại Hội nghị các đại biểu đã tham thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết chung của đơn vị đồng thời kiến nghị với Công ty các biện pháp nhằm đáp ứng tốt nhất cho hoạt động sản xuất của đơn vị, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi thỏa ước Lao động tập thể và Quy chế thực hiện dân chủ tại cơ sở. Những ý kiến đóng góp đều được đơn vị và Công ty ghi nhận, giải thích thỏa đáng, từ đó thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Cũng tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, công tâm, minh bạch. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý đối với các chức danh trưởng, phó phòng khối phòng trạm và quản đốc, phó quản đốc khối các phân xưởng. Bình bầu các danh hiệu thi đua của năm 2020, đồng thời bầu đại biểu đi dự hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021 cấp Công ty.

Một số hình ảnh

Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (2)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (3)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (4)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (5)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (6)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (7)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (8)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (9)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (10)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (11)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (12)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (13)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (14)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (15)


Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty, đến ngày 15/12/2020, Công ty Than N (16)
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện