Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức an ninh quốc phòng cho đảng viên mới năm 2017

Tue, 03/10/2017Nhằm trang bị thêm kiến thức lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh từ ngày 25/9 đến hết ngày 3/10/2017  Đảng ủy Công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức an ninh quốc phòng cho đảng viên mới năm 2017. Tham gia lớp bồi dưỡng có tổng số 56 học viên thuộc các đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu, Công ty Than Hồng Thái và  nhà máy Cơ điện Uông Bí.

Trong 5 ngày diễn ra khóa học, các đảng viên mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi của 10 chuyên đề về Đường lối phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, vì nhân dân; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chính trị, trật tự, an toàn xã hội… Với tinh thần học tập nghiêm túc, sôi nổi cùng sự nhiệt tình giảng dạy của các giảng viên, khóa học đã thành công tốt đẹp. Kết quả có 100% học viên tham gia làm bài kiểm tra đánh giá, trong đó, có 38 đồng chí xếp loại giỏi, đạt 68%; 18 đồng chí xếp loại khá, đạt 26%.

              Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của người Đảng viên và trở thành Đảng viên chính thức thì sau khóa học này, các học viên cần phải tập trung vào 5 vấn đề mới đó là: Xây dựng kế hoạch học tập tu dưỡng rèn luyện mới; Đổi mới theo hướng tích cực trong suy nghĩ và hành động; Có kiến thức tư duy mới; Cách làm mới và khả năng thích ứng mới trong mọi điều kiện. Góp phần xây dựng chi bộ, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh. 
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện